Big-Bag-től az oldatig – Komplett rendszer a containment égisze alatt (Projekt beszámoló)

Olvasóink felfedezhették, hogy az utóbbi lapszámokban kiemelten foglalkoztunk a veszélyes anyagok elkülönített kezelésére szolgáló „Containment és High Containment” rendszerekkel és azok problémáival. Ennek fő oka, hogy hazai gyógyszer- és vegyigyáraink egyre intenzívebben keresnek hatékony megoldásokat az egészséges és környezetkímélő munkahelyi környezet kialakításához. Eddigi cikkeinkben főként az elméleti kérdésekkel foglalkoztunk, így itt az ideje, hogy a gyakorlat-ban is bemutassuk a containment rendszerek alkalmazásának fontosságát egy megvalósult sikeres projekt kapcsán.

A történet nem most kezdődött… Még 2015-öt írtunk, amikor hazánk egyik vezető növényvédő-szer gyártója megkeresett minket egy igen delikát feladattal. Big-Bag-ekbe kiszerelt nagy aktivitású, veszélyes növényvédőszer hatóanyagból kellett oldatot készíteni teljesen zárt rendszerben. A hatóanyag munkahelyi egészségügyi határértéke (OEL) 100 µg/m3 A szakirodalom szerint egy ilyen hatóanyag kezelése OEB 3 containment szintű rendszert igényel. Ennek a rendszernek a szállítására kaptunk megbízást 2016 nyarán, amelyet régi, megbízható partnerünk, a svájci Jet Solutions/ILC Dover containment technológiája köré építettünk föl.

Átfogó kép a rendszerről

Átfogó kép a rendszerről

A feladat, mint ahogy az a gyógyszer- és vegyiparban általánosan megszokott, robbanásbiztos kialakítású rendszert igényelt, ugyanis mind a por, mind az oldószer éghető. A maximális biztonságot nyújtó megoldást „kulcsra kész” állapotban, elég szoros határidőkkel kellett szállítani. Megbízónk nem keresett semmilyen kompromisszumot munkavállalói egészségét és a környezetvédelmet illetően!

A Big-Bag ürítő- és porbekeverő rendszer ennek megfelelően alapos tervezést és számos műszaki egyeztetést követően az alábbiak szerint került kialakításra:

A kb. 600 kg-os hatóanyaggal teli Big-Bag-eket a Big-Bag állvány saját darujával emeli ki a szállító-göngyölegből, amely egy görgősoron érkezik a Big-Bag-bontó területére. A kézi vezérlésű daruval a kezelő mozgatja és pozícionálja a zsákot az izolátorral ellátott dokkoló állomás fölött. A szállítás során betömörödött terméket egy Big-Bag-en belüli, pneumatikus működtetésű masszírozó görgőrendszer lazítja fel.

A containment kialakítású dokkoló izolátor szolgál a Big-Bag zárt rendszerű csatlakoztatására, elszívás melletti kinyitására, és teljes ürítésére. A kiürült Big-Bag leválasztását követő kiporzás megakadályozására, a zsák a leválasztását megelőzően összeszívásra kerül. Az összeszívott üres zsákokat zárt rendszerben választják le, így a dokkoló nyílás nem marad fedetlenül. A veszélyes hulladéknak minősülő göngyöleg műanyag zsákokba tömörítve, lezártan lép ki a rendszer köré épített tisztatérből (másodlagos containment).

Big-bag bontás

Big-bag bontás

A dokkoló, illetve a ráépített izolátor folyamatos elszívás alatt van, így hatóanyag kiszóródás, bélészsák sérülés, vagy más ok következtében a berendezésből nem juthat ki határérték feletti veszélyes anyag. Az elszívást egy robbanásbiztos, containment kialakítású kompakt Camfil QPP (Quad Pulse Package) elszívó és porleválasztó rendszer biztosítja.

Big-Bag ürítő állvány containment kialakítású dokkolóval és masszírozóval

Big-Bag ürítő állvány containment kialakítású
dokkolóval és masszírozóval

A dokkoló izolátor alatt egy 1,3 m3 hasznos térfogatú portároló siló lett kialakítva. Ide kerül betárolásra kb. 1-1,5 Big-Bagnyi hatóanyag, amelyet a fogyás mértékében utántölt a kezelő. A siló légterét folyamatosan inertizáljuk a porrobbanás kockázatának minimalizálására. A siló alján elhelyezett speciális tartályfenék – Jet Breaker – bolygatja a hatóanyagot, és segíti annak ürítését a silóból.

Containment kialakítású robbanásbiztos porleválasztó egység

Containment kialakítású robbanásbiztos
porleválasztó egység

A porsiló alatt helyezkedik el a porbekeverő rendszer szíve, a Jet Feeder. Ez egy Venturi-elven működő vízsugárszivattyú, amely egy vezérelt porszelepen keresztül szívja- és keveri be a hatóanyagot a nagy sebességgel áramló oldószerbe. A bekeverő rendszer egyszerre 16 m3 oldatot képes elkészíteni zárt folyadékkörben. Az injektor számára a folyadékáramot 2 db térfogatkiszorításos piskótaszivattyú biztosítja. A két-szivattyús rendszer biztosítja a stabil nyomásesést (szívóteljesítményt) függetlenül az oldat viszkozitásától. A kavitáció elkerülése érdekében a szivattyúk vezérlése a porbekeverő kamra előtti, utáni és a benne uralkodó nyomásviszonyokhoz igazodva történik. A Jet Feeder porbekeverő kamrában esetlegesen letapadt nedves hatóanyag eltávolítását üzem közben automata öblítő rendszer végzi. A teljes vonal tisztítását automata mosórendszer (WIP – Washing In Place) végzi.

Portartály és JetFeeder

Portartály és JetFeeder

A porkezelő berendezés együttes működését központi egység vezérli. A kezelő személyzet a tisztatéren belül elhelyezett érintőképernyős felületről tudja irányítani a folyamatokat. A hatóanyag veszélyességére tekintettel a tisztatérben 2 fő kezelő, míg a központi vezénylőben 1 fő személyzet felügyeli a folyamatot. A bekeverő rendszer aktív kapcsolatban van a helyi BMS rendszerrel.

A „kulcsra kész” rendszer nem csupán az elsődleges containment védelemre terjedt ki. Hazai beszállítók bevonásával tisztateret alakítottunk ki, és a légtechnikát is mi szállítottuk. Elsőként a Big-Bag-ürítő rendszer köré, speciális panelrendszerből zárt, negatív nyomású tisztateret hoztunk létre személyi és anyagzsilipekkel lehatárolva. A szkafanderben, légzőkészülékkel felszerelt kezelő a tisztatérbe a személyi zsilipen keresztül léphet be. Be- és kilépéskor légzuhany tisztítja le a kezelő ruházatát annak érdekében, hogy a hatóanyag semmilyen körülmények között ne kerülhessen ki a másodlagos containment területről.

A tisztatér, illetve a kiszolgáló helyiségek depresszióját folyamatosan üzemelő elszívó rendszer biztosítja, megakadályozva ezzel havária esetén a hatóanyag kijutását a tisztatérből. Az elszívott levegő két fokozatú Bi-Bo kialakítású biztonsági szűrőn keresztül (F9 és H13) kerül „kidobásra” a rendszerből.

Negatív nyomású tisztatér (másodlagos containment)

Negatív nyomású tisztatér (másodlagos containment)

A térben elkülönült porbekeverő terület körül robbanásbiztos terület lett kialakítva (ATEX Zóna 1).

A fentiekben ismertetett berendezés együttes mind containment, mind robbanásbiztonsági szempontból komp-lett rendszer, amely biztosítja a hatóanyag zártrendszerű oldószerbe történő biztonságos bekeverését.

A komplett Big-Bag ürítő és porbekeverő rendszer telepítése, beüzemelése és próbaüzeme minden érintett fél megelégedésével sikeresen zárult 2017 elején. Azóta a porbekeverő rendszert tovább bővítettük egy Jet PCS pneumati-kus vákuum porszállító egységgel, amely lehetővé teszi más komponensek, hatóanyagok zsákból lándzsával történő beadagolását is a keverő rendszerbe.

Reményeink és terveink szerint a közeljövőben Holimex számos hasonlóan összetett, komoly rendszert tud üzembe helyezni megbízóink, partnereink teljes megelégedésére.

Containment- és portechnológiai rendszerek ügyében keressék bizalommal Kovács Dániel projekt vezető kollégánkat (+36 30 670 0160; daniel.kovacs@holimex.hu).

Big-Bag-től az oldatig – Komplett rendszer a containment égisze alatt (Projekt beszámoló)
Átfogó kép a rendszerről
Big-Bag ürítő állvány containment kialakítású dokkolóval és masszírozóval
Containment kialakítású robbanásbiztos porleválasztó egység
Portartály és JetFeeder
Negatív nyomású tisztatér (másodlagos containment)