Kromatográfia

Végiglapozva előző 41 számunk tartalmán, szembetűnik, hogy anyagátadási művelettel kevéssé foglalkoztunk, holott partnereink közt vannak, akik ezen a területen mozognak. Érdekes, új, feltörekvőben levő iparág, a biotechnológia is érintett a kromatográfiában, hiszen az anyagok kíméletes szétválogatása, tisztogatása érhető el ezzel a technikával.

KromatográfiaFrancia partnerünk, a Rousselet&Robatel nem csak centrifugákat gyárt, hanem a centrifugális erő által segített extraktorokat valamint angol kezdőbetűiről CPC-nek nevezett kromatográfokat is (Centrifugal Partition Chromatograph), miután 2010-ben egyesült a Kromaton céggel.

Az új technika megértéséhez a folyadék-folyadék extrakcióból kiindulva juthatunk el. Ha egy anyagkeveréket két, egymással nem elegyedő – jellemzően egy poláros (víz) és egy apoláros (hexán) – oldószerrel összerázunk, a szétülepedés után az egyes komponensek megoszlása (partition) polaritásuktól fog függni. A zsírszerű anyagokat a hexánban találjuk, a poláros aminok, peptidek inkább a vizes fázist preferálják. A megértés következő lépése a kromatográfia mibenléte. Ha egy anyagkeveréket egy olyan oszlopra töltök, melyben megosztó tölteléket helyezek el, akkor az oszlop másik végén a komponensek elkülönülve, előbb vagy később jelennek meg, attól függően, hogy erősebb vagy kisebb vonzalommal kötődnek-e a töltethez. A CPC technikában az az új, hogy a töltelék maga is folyadék, azaz ebben a tekintetben folyadék-folyadék extrakcióval állunk szemben. A kromatográf lelke továbbá nem egy oszlop, az álló folyadék fázis nem egy csőbe van töltve – hiszen akkor a mozgó fázissal együtt kifolyna onnan. Vékony lemezekben (disc) kialakított rafinált labirintus bugyraiban helyezkedik el, melyben a centrifugális erő (6-800×g) tartja fogva. A továbbiakban minden ugyanúgy megy, mint mondjuk a HPLC-nél. Beinjektáljuk az anyagunkat, és elindítjuk az eluáló oldószert. Az átbuborékol az álló fázisú folyadékon, melyben a különböző komponensek különböző megoszlási hányadosokkal oldódnak. A cella végén detektor figyeli az egyes komponensek megjelenését, és irányítja a frakciószedőt. Gyakran együtt használják a HPLC kromatográffal. A töltött oszlopos technikával a sokkomponensű keverékből egy vegyületcsoportot különítenek el, majd a CPC kromatográf az azonos jellegű csoporttagokat válogatja szét.

Félüzemi berendezés a gyártó telephelyén, a processz garancia érdekében

Félüzemi berendezés a gyártó telephelyén, a processz garancia érdekében

A CPC technológia előnye a preparatív HPLC-vel szemben, hogy nem alkalmaz szilárd hordozót, ami az oszlop akár felét is kiteszi. Ezáltal nagyobb anyagmennyiség injektálható. Nincs irreverzibilis kötődés a töltethez vagy más anyagkárosodás, keresztkontamináció veszélye sem áll fenn. Ugyanaz a cella használható poláros és apoláros vegyületek szétválogatására, rugalmasabb a szétválasztás. Végső soron mivel kevesebb oldószer szükséges, „zöld” kromatográfiáról beszélhetünk.

Reméljük, felkeltettük néhány olvasónk érdeklődését, akiknek figyelmébe ajánljuk partnerünk honlapját: www.kromaton.com.

Kromatográfia
Kromatográfia